Заявка

ЗА КОНКУРСА ESTEL COLOR LIFE

Моля, обърнете внимание: Всички членове на екипа (стилист и модел) трябва да са на възраст над 18 години.


Изберете файл

Приложете към заявката споразумения с участника, с модела, с фотографа.
(Може да качите няколко файла наведнъж)

Изберете файл
Изберете файл
Изберете файл

С настоящата заявка аз, законният представител на участника, потвърждавам, че съм на възраст над 18 години, запознат съм с условията за участие и съм съгласен с тях.